KONTAKT

OFICIJELNI PODACI
Pun naziv:
DARKO TANČIĆ preduzetnik
Samostalna zanatska auto limarska radnja
PIB : 101684505
MB: 061123300
Šifra delatnosti: 4520
Tekući račun: 205-159686-16

ADRESA
Auto servis Bata Tančić
ul. Ivana Markovica Irca br. 40
11070 Novi Beograd Staro sajmište

RADNO VREME
pon – pet od 08-16h
subotom od 08-12h
nedelja – ne radimo

AUTOLIMARSKI RADOVI
AUTO FARBANJE
tel: 011 212 3599
autoservisbatatancic@gmail.com

UGRADNJA AUTO KUKA
mob: 063 107 1666

    Scroll to Top